ASME/ANSI法兰类型

美国国家标准研究所(ANSI)要求使用用于特定应用的ANSI法兰。ANSI法兰是一个由一个平坦法兰组成的三部分法兰,一个法兰加工,采用橡胶O形环和橡胶O形圈。将橡胶O形环放入凸缘的一侧的加工槽中,并且组件靠在ANSI法兰的平面侧并用螺栓固定,螺栓被扭转到特定量的压力或紧密性。该法兰焊接到管道的末端,以营造易于单独的连接。其他变型使用较大的扁平垫圈,该扁平垫圈坐在凸缘的螺栓圆内部。

锻造法兰是法兰产物的最佳机械性能,其原料通常是管,然后切割后继续击败,消除隔离中的铸锭,松散和其他缺陷。

ANSI法兰

ANSI法兰通常用于中低压力下输送空气、水和蒸汽的管道,而不是额定压力过高。虽然有些法兰类型使用的垫圈不仅覆盖法兰面,ANSI法兰也覆盖螺栓圆。这些法兰螺栓穿过垫片,并帮助对中垫片。

ANSI法兰不使用这种类型的垫圈,因此垫圈必须在放置一些底部螺栓后滑动到位。螺栓辅助支撑漂浮在凸缘的中心的垫圈,仅对法兰开口密封并产生管道产品的防漏通道,当凸缘被收紧时穿过。

ANSI法兰的压力等级较低,使垫圈保持在两个法兰的中间浮动,而不是由法兰螺栓固定。不幸的是,这也造成了一个密封,虽然足以达到其预期的目的,但很容易泄漏或完全吹出,比较大的垫圈被法兰螺栓困在地方。较小的垫圈也需要更多的技能来安装,因为他们不是一个简单的drop-in -position类型的垫圈。

价格和机械性能均高于普通铸造法兰a级。法兰是连接管道与管道和阀门的部件,是连接在管道端。也可用于设备进出口的法兰。

标准

班级

直径

螺栓圆直径

螺栓的数量

螺栓尺寸

螺栓孔的直径

AS4087法兰

PN14法兰

95.

67.

4

M12.

14

作为2129的法兰

表c法兰

95.

67.

4

13

14

表D法兰

95.

67.

4

13

14

表E法兰

95.

67.

4

13

14

表F法兰

95.

67.

4

13

14

表H法兰

114

83.

4

16

17

表J法兰

114

83.

4

16

17

ANSI B16.5法兰

ANSI 150法兰

89.

60.

4

13

16

ANSI 300法兰

95.

67.

4

13

16

ANSI 600法兰

95.

67.

4

13

16

ANSI 900法兰

121

83.

4

19

22

ANSI 1500法兰

121

83.

4

19

22

ISO 7005(DIN)法兰

PN6法兰

80

55.

4

M10

11

PN10法兰

95.

65.

4

M12.

14

PN16法兰

95.

65.

4

M12.

14

PN20法兰

90.

60.5

4

M14

16

PN25法兰

95.

65.

4

M12.

14

PN40法兰

95.

65.

4

M12.

14

20毫米(3/4”)法兰

标准

班级

直径

螺栓圆直径

螺栓的数量

螺栓尺寸

螺栓孔的直径

AS4087法兰

PN14法兰

One hundred.

73.

4

M12.

14

作为2129的法兰

表C法兰

One hundred.

73.

4

13

14

表D法兰

One hundred.

73.

4

13

14

表E法兰

One hundred.

73.

4

13

14

表F法兰

One hundred.

73.

4

13

14

表H法兰

115

83.

4

16

18

表J法兰

115

83.

4

16

18

ANSI B16.5法兰

ANSI 150法兰

98.

70

4

13

16

ANSI 300法兰

117

83.

4

16

19

ANSI 600法兰

117

83.

4

16

19

ANSI 900法兰

130

89.

4

19

22

ANSI 1500法兰

130

89.

4

19

22

ISO 7005(DIN)法兰

PN6法兰

90.

65.

4

M10

11

PN10法兰

105

75.

4

M12.

14

PN16法兰

105

75.

4

M12.

14

PN20法兰

One hundred.

70

4

M14

16

PN25法兰

105

75.

4

M12.

14

PN40法兰

105

75.

4

M12.

14

25毫米(1)法兰

标准

班级

直径

螺栓圆直径

螺栓的数量

螺栓尺寸

螺栓孔的直径

AS4087法兰

PN14法兰

115

83.

4

M12.

14

作为2129的法兰

表c法兰

115

83.

4

13

14

表D法兰

115

83.

4

13

14

表E法兰

115

83.

4

13

14

表F法兰

120

87.

4

16

18

表H法兰

120

87.

4

16

18

表J法兰

120

87.

4

16

18

ANSI B16.5法兰

ANSI 150法兰

110

79.

4

13

16

ANSI 300法兰

125

89.

4

16

19

ANSI 600法兰

125

89.

4

16

19

ANSI 900法兰

102

4

22

25

ANSI 1500法兰

102

4

22

25

ISO 7005(DIN)法兰

PN6法兰

One hundred.

78.

4

M10

11

PN10法兰

115

85.

4

M12.

14

PN16法兰

115

85.

4

M12.

14

PN20法兰

110

79.5

4

M14

16

PN25法兰

115

85.

4

M12.

14

PN40法兰

115

85.

4

M12.

14

32mm(1 1/4")法兰

标准

班级

直径

螺栓圆直径

螺栓的数量

螺栓尺寸

螺栓孔的直径

AS4087法兰

PN14法兰

120

87.

4

M12.

14

作为2129的法兰

表C法兰

120

87.

4

13

14

表D法兰

120

87.

4

13

14

表E法兰

120

87.

4

13

14

表F法兰

135

98.

4

16

18

表H法兰

135

98.

4

16

18

表J法兰

135

98.

4

16

18

ANSI B16.5法兰

ANSI 150法兰

117

89.

4

13

16

ANSI 300法兰

133

98.

4

16

19

ANSI 600法兰

133

98.

4

16

19

ANSI 900法兰

159.

111

4

22

25

ANSI 1500法兰

159.

111

4

22

25

ISO 7005(DIN)法兰

PN6法兰

120

90.

4

M12.

14

PN10法兰

140.

One hundred.

4

M16

18

PN16法兰

140.

One hundred.

4

M16

18

PN20法兰

120

89.

4

M14

16

PN25法兰

140.

One hundred.

4

M16

18

PN40法兰

140.

One hundred.

4

M16

18

40mm(1/2“)法兰

标准

班级

直径

螺栓圆直径

螺栓的数量

螺栓尺寸

螺栓孔的直径

AS4087法兰

PN14法兰

135

98.

4

M12.

14

作为2129的法兰

表c法兰

135

98.

4

13

14

表D法兰

135

98.

4

13

14

表E法兰

135

98.

4

13

14

表F法兰

140.

105

4

16

18

表H法兰

140.

105

4

16

18

表J法兰

140.

105

4

16

18

ANSI B16.5法兰

ANSI 150法兰

127

98.

4

13

16

ANSI 300法兰

156.

114

4

19

22

ANSI 600法兰

156.

114

4

19

22

ANSI 900法兰

178.

124

4

25

29

ANSI 1500法兰

178.

124

4

25

29

ISO 7005(DIN)法兰

PN6法兰

130

One hundred.

4

M12.

14

PN10法兰

150.

110

4

M16

18

PN16法兰

150.

110

4

M16

18

PN20法兰

130

98.5

4

M14

16

PN25法兰

150.

110

4

M16

18

PN40法兰

150.

110

4

M16

18

50毫米(2)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
4087法兰 PN14法兰 150. 114 4 M16 18
PN16法兰 150. 114 4 M16 18
PN21法兰 165. 127 4 M16 18
PN35法兰 165. 127 4 M16 18
作为2129的法兰 表C法兰 150. 114 4 16 18
表D法兰 150. 114 4 16 18
表E法兰 150. 114 4 16 18
表F法兰 165. 127 4 16 18
表H法兰 165. 127 4 16 18
表J法兰 165. 127 4 19 22
ANSI B16.5法兰 ANSI 150法兰 152. 121 4 16 19
ANSI 300. 165. 127 8 16 19
ANSI 600 165. 127 8 16 19
ANSI 900 216 165. 8 22 25
ANSI 1500 216 165. 8 22 25
ISO 7005(DIN)法兰 PN6法兰 140. 110 4 M12. 14
PN10法兰 165. 125 4 M16 18
PN16法兰 165. 125 4 M16 18
PN20法兰 150 * 120.5 4 M16 18
PN25法兰 165. 125 4 M16 18
PN40法兰 165. 125 4 M16 18

*当由铸造或球墨铸铁制成时,OD为155mm。

65mm(2 1/2")法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
4087法兰 PN14法兰 165. 127 4 M16 18
PN16法兰 165. 127 4 M16 18
PN21法兰 185. 146. 8 M16 18
PN35法兰 185. 146. 8 M16 18
2129法兰 表c法兰 165. 127 4 16 18
表D法兰 165. 127 4 16 18
表E法兰 165. 127 4 16 18
表F法兰 185. 146. 8 16 18
表H法兰 185. 146. 8 16 18
表J法兰 185. 146. 8 19 22
ANSI B16.5法兰 ANSI 150法兰 178. 140. 4 16 19
ANSI 300法兰 191. 149. 8 19 22
ANSI 600法兰 191. 149. 8 19 22
ANSI 900法兰 244 191. 8 22 25
ANSI 1500法兰 244 191. 8 25 29
ISO 7005 (DIN)法兰 PN6法兰 160. 130 4 M12. 14
PN10法兰 185. 145. 4 M16 18
PN16法兰 185. 145. 4 M16 18
PN20法兰 180. 139.5 4 M16 18
PN25法兰 185. 145. 8 M16 18
PN40法兰 185. 145. 8 M16 18
80mm(3“)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
4087法兰 PN14法兰 185. 146. 4 M16 18
PN16法兰 185. 146. 4 M16 18
PN21法兰 205 165. 8 M16 18
PN35法兰 205 165. 8 M16 18
作为2129的法兰 表C法兰 185. 146. 4 16 18
表D法兰 185. 146. 4 16 18
表E法兰 165. 146. 4 16 18
表F法兰 205 165. 8 16 18
表H法兰 205 165. 8 16 18
表J法兰 205 165. 8 19 22
ANSI B16.5法兰 ANSI 150法兰 191. 152. 4 16 19
ANSI 300法兰 210 168. 8 19 22
ANSI 600法兰 210 168. 8 19 22
ANSI 900法兰 241 192. 8 22 25
ANSI 1500法兰 267. 203 8 29 32.
ISO 7005(DIN)法兰 PN6法兰 190 150. 4 M16 18
PN10法兰 200 160. 8 M16 18
PN16法兰 200 160. 8 M16 18
PN20法兰 190 152.5 4 M16 18
PN25法兰 200 160. 8 M16 18
PN40法兰 185. 160. 8 M16 18
100mm(4“)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
4087法兰 PN14法兰 215 178. 4 M16 18
PN16法兰 215 178. 4 M16 18
PN21法兰 230 191. 8 M16 18
PN35法兰 230 191. 8 M16 18
2129法兰 表c法兰 215 178. 4 16 18
表D法兰 215 178. 4 16 18
表E法兰 215 178. 8 16 18
表F法兰 230 191. 8 16 18
表H法兰 230 191. 8 16 18
表J法兰 230 191. 8 19 22
ANSI B16.5法兰 ANSI 150法兰 229 191. 8 16 19
ANSI 300法兰 254 200 8 19 22
ANSI 600法兰 273. 216 8 22 25
ANSI 900法兰 292. 235 8 29 32.
ANSI 1500法兰 311 241 8 32. 35.
ISO 7005 (DIN)法兰 PN6法兰 210 170. 4 M16 18
PN10法兰 220 180. 8 M16 24
PN16法兰 220 180. 8 M16 18
PN20法兰 230 190.5 8 M16 18
PN25法兰 235 190 8 M20 22
PN40法兰 235 190 8 M20 22
125毫米(5)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
4087法兰 PN14法兰 280. 235 8 M16 18
PN16法兰 - - - - -
PN21法兰 - - - - -
PN35法兰 - - - - -
2129法兰 表c法兰 255 210 8 16 18
表D法兰 255 210 8 16 18
表E法兰 255 210 8 16 18
表F法兰 280. 235 8 19 22
表H法兰 280. 235 8 19 22
表J法兰 280. 235 8 22 26
ANSI B16.5法兰 ANSI 150法兰 254 216 8 19 22
ANSI 300法兰 279. 235 8 19 22
ANSI 600法兰 330 267. 8 25 29
ANSI 900法兰 349 279. 8 32. 35.
ANSI 1500法兰 375 292. 8 38. 41.
ISO 7005 (DIN)法兰 PN6法兰 240 200 8 M16 18
PN10法兰 250 210 8 M16 18
PN16法兰 250 210 8 M16 18
PN20法兰 255 216 8 M20 22
PN25法兰 270. 220 8 M24 26
PN40法兰 270. 220 8 M24 26

150毫米(6)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 280. 235 8 M16 18
PN16法兰 280. 235 8 M16 18
PN21法兰 305 260. 12 M20 22
PN35法兰 305 260. 12 M20 22
在2129年 表c法兰 280. 235 8 16 18
表D法兰 280. 235 8 16 18
表E法兰 280. 235 8 19 22
表F法兰 305 260. 12 19 22
表H法兰 305 260. 12 19 22
表J法兰 305 260. 12 22 26
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 279. 241 8 19 22
ANSI 300法兰 318 270. 12 19 22
ANSI 600法兰 356 292. 12 25 29
ANSI 900法兰 381. 318 12 29 32.
ANSI 1500法兰 394 318 12 35. 38.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 265. 225 8 M16 18
PN10法兰 285. 240 8 M20 22
PN16法兰 285. 240 8 M20 22
PN20法兰 280. 241.5 8 M20 22
PN25法兰 300 250 8 M24 26
PN40法兰 300 250 8 M24 26
200毫米(8)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 335 292. 8 M16 18
PN16法兰 335 292. 8 M16 18
PN21法兰 370 324 12 M20 22
PN35法兰 370 324 12 M20 22
在2129年 表C法兰 335 292. 8 16 18
表D法兰 335 292. 8 16 18
表E法兰 335 292. 8 19 22
表F法兰 370 324 12 19 22
表H法兰 370 324 12 19 22
表J法兰 370 324 12 22 26
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 343 298 8 19 22
ANSI 300法兰 381. 330 12 19 22
ANSI 600法兰 419 349 12 29 32.
ANSI 900法兰 470 394 12 35. 38.
ANSI 1500法兰 483 394 12 41. 44.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 320 280. 8 M16 18
PN10法兰 340 295. 8 M20 22
PN16法兰 340 295. 12 M20 22
PN20法兰 345 298.5 8 M20 22
PN25法兰 360 310 12 M24 26
PN40法兰 375 320 12 M27. 30.
250毫米(10)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 405 356 8 M20 22
PN16法兰 405 356 8 M20 22
PN21法兰 430 381. 12 M24 26
PN35法兰 430 381. 12 M24 26
在2129年 表C法兰 405 356 8 19 22
表D法兰 405 356 8 19 22
表E法兰 405 356 12 19 22
表F法兰 430 381. 12 22 26
表H法兰 430 381. 12 22 26
表J法兰 430 381. 12 25 30.
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 406 362 12 22 25
ANSI 300法兰 445 387. 16 25 29
ANSI 600法兰 508 432 16 32. 35.
ANSI 900法兰 546 470 16 35. 38.
ANSI 1500法兰 584 483 12 41. 51.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 375 335 12 M16 18
PN10法兰 395. 350 12 M20 22
PN16法兰 405 355 12 M24 26
PN20法兰 405 362 12 M24 26
PN25法兰 425 370 12 M27. 30.
PN40法兰 450 385. 12 M30. 33.
300mm(12英寸)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 455 406 12 M20 22
PN16法兰 455 406 12 M20 22
PN21法兰 490 438 16 M24 26
PN35法兰 490 438 16 M24 26
在2129年 表c法兰 455 406 12 19 22
表D法兰 455 406 12 19 22
表E法兰 455 406 12 22 26
表F法兰 490 438 16 22 26
表H法兰 490 438 16 22 26
表J法兰 490 438 16 25 30.
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 483 432 12 22 25
ANSI 300法兰 521 451 16 29 32.
ANSI 600法兰 559 489 20. 32. 35.
ANSI 900法兰 610 533 20. 35. 38.
ANSI 1500法兰 673 571 16 51. 54.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 440 395. 12 M20 22
PN10法兰 445 400 12 M20 22
PN16法兰 460 410 12 M24 26
PN20法兰 485 432 12 M24 26
PN25法兰 485 430 16 M27. 30.
PN40法兰 515 450 16 M30. 33.
350mm(14英寸)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 525 470 12 M24 26
PN16法兰 525 470 12 M24 26
PN21法兰 550 495 16 M27. 30.
PN35法兰 550 495 16 M27. 30.
在2129年 表c法兰 525 470 12 22 26
表D法兰 525 470 12 22 26
表E法兰 525 470 12 22 26
表F法兰 550 495 16 25 30.
表H法兰 550 495 16 25 30.
表J法兰 550 495 16 29 32.
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 533 476 12 25 29
ANSI 300法兰 584 514 20. 29 32.
ANSI 600法兰 603 527 20. 38. 41.
ANSI 900法兰 641 559 20. 38. 41.
ANSI 1500法兰 749 635 16 57. 60.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 490 445 12 M20 22
PN10法兰 505 460 16 M20 22
PN16法兰 520 470 16 M24 26
PN20法兰 535 476 12 M27. 35.
PN25法兰 555 490 16 M30. 33.
PN40法兰 580 510 16 M33. 36.
400毫米(16)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 580 521 12 M24 26
PN16法兰 580 521 12 M24 26
PN21法兰 610 552 20. M27. 30.
PN35法兰 610 552 20. M27. 30.
在2129年 表C法兰 580 521 12 22 26
表D法兰 580 521 12 22 26
表E法兰 580 521 12 22 26
表F法兰 610 552 20. 25 30.
表H法兰 610 552 20. 25 30.
表J法兰 610 552 20. 29 33.
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 597 540 16 25 29
ANSI 300法兰 648 572 20. 32. 35.
ANSI 600法兰 686 603 20. 38. 41.
ANSI 900法兰 705 616 20. 41. 44.
ANSI 1500法兰 826 705 16 64. 67.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 540 495 16 M20 22
PN10法兰 565 515 16 M24 26
PN16法兰 580 525 16 M27. 30.
PN20法兰 600 540 16 M27. 29.5
PN25法兰 620 550 16 M33. 36.
PN40法兰 660 585 16 M36. 39.
450毫米(18)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 640 584 12 M24 26
PN16法兰 640 584 12 M24 26
PN21法兰 675 610 20. M30. 33.
PN35法兰 675 510 20. M30. 33.
在2129年 表C法兰 640 584 12 22 26
表D法兰 640 584 12 22 26
表E法兰 640 584 16 22 26
表F法兰 675 610 20. 29 33.
表H法兰 675 610 20. 29 33.
表J法兰 675 610 20. 32. 35.
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 635 578 16 29 32.
ANSI 300法兰 711 629 24 32. 35.
ANSI 600法兰 743 654 20. 41. 44.
ANSI 900法兰 787 686 20. 48. 51.
ANSI 1500法兰 914 775 16 70 73.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 595 550 16 M20 22
PN10法兰 615 565 20. M24 26
PN16法兰 640 585 20. M27. 30.
PN20法兰 635 578 16 M30. 32.5
PN25法兰 - - - - -
PN40法兰 - - - - -
500mm(20英寸)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 705 641 16 M24 26
PN16法兰 705 641 16 M24 26
PN21法兰 735 673 24 M30. 33.
PN35法兰 735 673 24 M30. 33.
在2129年 表C法兰 705 641 16 22 26
表D法兰 705 641 16 22 26
表E法兰 705 641 16 22 26
表F法兰 735 673 24 29 33.
表H法兰 735 673 24 29 33.
表J法兰 735 673 24 32. 36.
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 699 635 20. 29 32.
ANSI 300法兰 775 686 24 32. 35.
ANSI 600法兰 813 724 24 41. 44.
ANSI 900法兰 857 749 20. 51. 54.
ANSI 1500法兰 984 832 16 76. 79.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 645 600 20. M20 22
PN10法兰 670 620 20. M24 26
PN16法兰 715 650 20. M30. 33.
PN20法兰 700 635 20. M30. 32.5
PN25法兰 - - - - -
PN40法兰 - - - - -
600毫米(24)法兰
标准 班级 直径 螺栓圆直径 螺栓的数量 螺栓尺寸 螺栓孔的直径
在4087年 PN14法兰 825 756 16 M27. 30.
PN16法兰 825 756 16 M27. 30.
PN21法兰 850 781 24 M33. 36.
PN35法兰 750 781 24 M33. 36.
在2129年 表c法兰 825 756 16 25 30.
表D法兰 825 756 16 25 30.
表E法兰 825 756 16 29 33.
表F法兰 850 781 24 32. 36.
表H法兰 850 781 24 32. 36.
表J法兰 850 781 24 35. 39.
ANSI B16.5 ANSI 150法兰 813 749 20. 32. 35.
ANSI 300法兰 914 813 24 38. 41.
ANSI 600法兰 940 838 24 48. 51.
ANSI 900法兰 1041 902. 20. 64. 67.
ANSI 1500法兰 1168 991 16 89. 92.
ISO 7005(DIN) PN6法兰 755 705 20. M24 26
PN10法兰 780 725 20. M27. 30.
PN16法兰 840 770 20. M33. 36.
PN20法兰 815 749.5 20. M33. 36.
PN25法兰 - - - - -
PN40法兰 - - - - -

ANSI法兰的大多数问题都是在装配时产生的。一些安装人员在拧紧法兰螺栓时,使用螺丝刀将垫圈推入位置。这可能会产生一个小缺口,随着时间的推移最终发展成裂缝。导致密封缺陷的其他问题是在垫圈上获得润滑脂,夹住法兰之间的碎片和在安装时不正确排列垫圈。

必威全新精装版app下载

我们的团队是高度训练和经验丰富的服务和生产各种类型的钢材供应。无论您是有大型建筑项目,还是需要工业机械零件,我们的钢铁制造顾问团队将确保您的项目在您需要的时候提供您需要的零件。

扫描二维码加我在微信

扫描二维码加我在微信
版权所有©2011 Sunny S必威全新精装版app下载teel Enterprise Ltd.保留所有权利ICP号:08010763